Pojištění firem

  Pojištění vozidel

 • Povinné ručení
 • Havarijní pojištění
 • Úrazové pojištění
 • Asistenční služby
 • Právní ochrana
 • Pojištění skel

  Pojištění majetku

 • Pojištění nemovitosti
 • Pojištění vybavení a zásob
 • Pojištění peněz a cenin
 • Pojištění strojů a elektroniky
 • Pojištění staveb (stavebně –montážní)
 • Pojištění zboží při přepravě

  Pojištění odpovědnosti

 • Pojištění obecné odpovědnosti
 • Pojištění odpovědnosti za výrobek
 • Pojištění odpovědnosti za škody manažerů, ředitelů
 • Pojištění profesní odpovědnosti
 • Pojištění odpovědnosti dopravce
 • Speciální druhy pojištění odpovědnosti